Obrázok e-shop

E-shop a jeho administrácia

Personalizujte si vzhľad Vášho internetového obchodu.
Zmeňte farebný štýl, obrázok v hlavičke stránky, vlastné logo...
Použite reklamné bannery, ktoré oslovia potenciálnych zákazníkov.
Prehľadná administrácia obsahuje množstvo užitočných funkcií a nástrojov.

Internetový obchod - vzhľad a administrácia

Šablona (template)

Internetový obchod používa grafickú šablonu - template "SIMPLE", ktorá je dostupná vo viacerých farebných štýloch. Vyberte si farebnú kombináciu, ktorá najviac ladí s Vašim sortimentom tovaru resp. firemným image. Detaily sú dôležité a preto je možné prispôsobiť si celkový vzhľad e-shopu a použiť vlastné firemné logo, vybrať si z obrázkov v hlavičke, pozadie a prípadne použiť zaujímavé bannery, ktoré oslovia zákazníka. Ak budete mať záujem o vytvorenie hlavičky, loga alebo reklamného banneru na mieru, kontaktuje nás radi Vám pomôžeme.
(Pozn. všetky služby nad rámec plateného balíčka budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.)

Šablona Simple - náhľady

Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu

Šablona (template) je navrhnutá v layoute bez použitia tabuliek, samozrejme s použitím CSS (Cascading Style Sheets), čo taktiež prispieva k lepším výsledkom, pozíciám v internetových vyhľadávačoch. Samotný html kód je W3C (The World Wide Web Consortium) valídny, optimalizovaný tak, aby čas potrebný pre načítanie stránky bol čo najkratší resp. rýchlosť načítania čo najvyššia.

Aj takto môže vyzerať Váš internetový obchod

Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu Náhľad šablona e-shopu

Internetový obchod a jeho administrácia

Prostredie administrácie sme navrhli tak, aby bolo pre majiteľa intuitívne. Pôsobí jednoducho a prehľadne, aby majiteľ dokázal svoj internentový obchod rýchlo ovládať a mohol pohodlne použiť všetky funkcie a nástroje, ktoré potrebuje.

Administrácia sa delí na tri sekcie:
-e-shop Prevádzka - objednávky, tovar, zákazníci, newsletter
-e-shop Nastavenia - kategórie, doprava, platba, export/import, vzhľad...
-Všeobecné nastavenia - konto do administrácie, pomoc, kontakt

Podrobnejšie informácie a vysvetlenie funkcií nájdete v ponuke Pomoc priamo v administrácii.

Administrácia systému shoparea - náhľady

Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu Náhľad administrácie e-shopu

Neváhajte a aktivujte si jeden z našich balíčkov

Ponuka Promo
Ponuka Demo
Ponuka Klasik
Ponuka Profi